– Vad gjorde den trötta grisen?

Ledtråd:
Svar:

– Tog flyget till England och blev pig!

– Oj, titta. Alla noterna flyger iväg.
– Jaa, det är ju blåsorkester.

Ledtråd:
Svar:

– Hur mår artilleristen?
– Jo kapten, jag är i kanonform!

Ledtråd:
Svar:

När kocken hade begått ett brott hamnade han i rätten.

Ledtråd:
Svar:

Fick du inte jobba kvar i kryddfabriken?
– Nej, jag fick sparken för att jag var på kanelen.

Ledtråd:
Svar:

Hur många sexuella referenser får en låt innehålla?

Ledtråd:
Svar:

En pervers.

Jag trodde att det var billigt i Japan, men sen ville de ha betalt i Yen.

Ledtråd:
Svar:

Hur många grönsaker finns det på Finlandsbåtarna?

Ledtråd:
Svar:

En Per-Silja.

Vilken kroppsdel är mest kriminell?

Ledtråd:
Svar:

Hälarna.

– Får jag låna din båt?

 

Ledtråd:
Svar:

– Nej, den är upptagen.

-Varför skiljde sig Nelson Mandela?

-För Nelson kan Mandela på.

Ledtråd:
Svar:

Jag har tappat min fönsterskrapa, den är puts väck.

Ledtråd:
Svar: