Hur många grönsaker finns det på Finlandsbåtarna?

Ledtråd:
Svar:

En Per-Silja.

I Norrland har man ganska konstiga stavningar. Tänk att stava U me Å.

Ledtråd:
Svar:

Var bor de coolaste araberna?

Ledtråd:
Svar:

– I Yemen!

– Har ni hört om styckmorden i Afrika?
– Det var Nelson Man dela.

Ledtråd:
Svar:

– Från vilken stad kommer fågelinfluensan ifrån?
– Här-nös-and!

Ledtråd:
Svar:

-Varför skiljde sig Nelson Mandela?

-För Nelson kan Mandela på.

Ledtråd:
Svar: