Vet du vad man kallar det ryska nattflyget?

Ledtråd:
Svar:

– Sov-jet.