– Va sa de i baren på Titanic?
– Botten upp!

Ledtråd:
Svar: